Sygehuse. Historisk Kalender, januar 2000

I 1799 blev et lille sygehus opført ved Klosterkirken i Borgergade. Kommunen overtog det i 1810 og det blev dermed det første offentlige sygehus i Horsens.

i 1858 blev det afløst af “Sygehus for Horsens By og de til Lægedistriktet hørende Herreder af Vejle og Skanderborg Amter” i Kildegade, det nuværende Plejecenter Kildebakken.

I 1908 indviedes det kommunale sygehus på Sundvej, tegnet af arkitekt Estrup, men fuldført under arkitekt Rosen. Det blev planlagt med 52 sengepladser, operationsafsnit, epidemibygning, en fritliggende tuberkuloseafdeling, vaskeri, boliger til de ansatte, hestestald og nødtørfthuse.

Udviklingen i sygdomsbekæmpelse og de tekniske fremskridt gav anledning til flere udvidelser, f.eks. en modernisering af vand – og varmeforsyningen i 1928 og en røntgenafdeling i 1932. På det store billede ses hele anlægget fra syd og på det lille billede et smukt dørparti med små ruder. Også udvendigt var bygningerne dekorerede med smukke detaljer.

Behovet for et nyt sygehus kom allerede på tale i 1937, men først i 1970 indviedes “det mest moderne sygehus nord for Alperne”, som en avis skrev.

Med kommunalreformen samme år kom sygehuset til at høre under Vejle Amt. De gamle bygninger fra 1908 er i 1990`erne blevet ombygget til ungdomsboliger og eksklusive ejerlejligheder.

20. januar 1900:

I Anledning af Theaterforestillingen i Horsens Torsdag den 25. Januar løber et Ekstratog fra Horsens Kl. 11 Aften til Juelsminde Ankomst Kl.12.20 Nat, standsede ved alle Stationer og Holdepladser, Juelsminde den 19. Januar 1900. Driftsbestyreren.

13. januar 1920:

I Byraadets lukkede Møde i Gaar behandledes følgende Sager: Et Andragende fra en Fisker om Eftergivelse af Fattighjælpen kunde ikke imødekommes. Det vedtoges for Byraadets Vedkommende at tiltræde et Forslag til Overenskomst mellem Horsens Byraad og Skanderborg Amtsraad om Indlæggelse af patienter fra Amtsraadskredsen paa Horsens Kommunehospital.

03. januar 1940:

Tinsoldater afløstes af Tanks ! Salget af Krigslegetøj til denne jul… som til de tidligere. De fleste Steder har man ganske vist fjernet Soldaterne og Bombefly fra Udstillingsvinduerne, og naar de blev forlangt i Butikkerne, har man forsøgt at sælge alt muligt andet i Stedet.

13. januar 1960:

Rutebilstationen på ny i søgelyset. Kritik i byrådet af forholdene på stationen. Mulighed for at lastbilstationen flyttes for at give plads for en ny rutebilstation.

12. januar 1980:

Sølvprisernes voldsomme stigning – det er blevet lige så dyrt som guld var for blot et år siden – er baggrunden for, at Horsens Sølvvarefabrik har besluttet indtil videre at indstille fremstillingen af virksomhedens velkendte sølvbestik. Det medfører, at 15 af de 22 medarbejdere, som er ansat i fabrikationsafdelingen, må opsiges i begyndelsen af næste uge.