Thau`s Eftf.

af Lars Bo Larsen

Kiosk og legetøjsforretning etableret primo 1960´erne, i ejendommen Smedegade 62, hjørnet af Smedegade og Lendropsgade, forretningen eksisterede indtil ultimo 1970´erne. Ejendommen blev bortsaneret medio 1980´erne.

Byarkivet, B15006. Hjørneejendommen Smedegade 62, juli 1972.
Byarkivet, F601, Lb. Nr. 13. Smedegade 60 og 62
året 1970.

Kilder:

Telefon – Nøglen for Horsens og Opland 1962 – 63

Telefon – Nøglen for Horsens og Opland 1965 – 66

Telefon – Nøglen for Horsens og Opland 1968 – 69

Telefon – Nøglen for Horsens og Opland 1973 – 74

Telefon – Nøglen for Horsens og Opland 1976 – 77

Telefon – Nøglen for Horsens og Opland 1978 – 79

Horsens Vejviser 1980