Vimmelskaftet med St. Stefanshjemmet o. 1900. Historisk Kalender, september 1986

Ejendommen til højre i billedet er St. Stefanshjemmet, Vimmelskaftet nr. 11. St. Stefansforeningen var stiftet 1876 med det formål “At arbejde i den kristelige Kærligheds Tjeneste på Folkekirkens Trosgrund”.

Grunden var skænket af etatsråd, læge S.V. Haurowitz, og ejendommen blev indviet i 1885. I huset indrettedes dels forsamlingsrum, dels børnehjem med plads til 12 børn.

Stefansforeningen drev også “Menighedsplejen” (privat hjemmesygepleje) siden 1878. Plejen,der besørgedes af 4 diakonisser, var særlig beregnet på fattige og ubemidlede, og den var gratis.

Hjælpen blev bl.a. administreret gennem “Fælleskontoret for Velgørenhed”, Amaliegade 34, hvor 12 forskellige velgørende institutioner samarbejde.

Dette omfattende sociale arbejde må have efterladt en stor mængde af arkivalier, men hvor er de ?