Torsted Husholdningsforening

Uddrag fra: ”Af en halvtredsårigs dagbogsnotater” af Helge Clausen

Husmoder.jpg

Når man læser Torsted Husholdningsforenings protokoller fra foreningens start i 1938, træder man ind i et lokalhistorisk forum, hvor man møder sprogændringer, ord og sætningsindhold, som de, der går på Torsted skolen 50 år efter, dårligt forstår. For eksempel: ”Der var til kurset mødt 12. unge piger og 4. madmødre.

Ja, det er måske tvivlsomt om disse børns forældre, som måske er født i midten af 1950’erne, kender ordet ”madmoder”, for på dette tidspunkt var folkehold på gårde og i større byhusholdninger så småt begyndt at blive historie.

Helt præcist blev Husholdningsforeningen i Torsted stiftet som en selvstændig forening under Horsens Husholdningsforening d. 28. juni 1938. De gamle protokoller fra foreningens første leveår er spændende læsning, fordi man i dem møder andre holdninger, en anden problemstilling osv. end den man er vant til i dag. Mennesker er blevet anderledes, – de der skrev i de gamle protokoller anskuer og beskæftiger sig med tingene under en helt anden synsvinkel, end den der bruges ind under julen 1988…

Læs originalartiklen her og her

Læs mere

“Af en halvtredsårigs dagbogsnotater” af Helge Clausen. Trykt i Adventsheftet (Torsted omkring advent og jul) 1988, 13. årgang