Uth Kirke

Uth Kirke

Om Uth Kirke skriver Eigil Holm i “Horsensegnens Kirker”:

“Uth er en meget lille landsby på den store skråning fra Bjerrelid til Horsens fjord. Kirken ligger lidt udenfor byen.

Kirken var en romansk kvaderstenskirke. Men den blev revet ned og erstattet med en kirke i renæssancestil i 1575-1577. Bygherren var rigsmarsken Holger Rosenkrantz’s enke, Karen Gyldenstjerne til Boller. Hun lod også Sejet Kirke rive ned. Materialerne herfra og fra Uth brugte hun i nye bygninger på Boller, hvor de stadig ses. Renæssancekirkens sokkel er kvadersten fra den oprindelige kirke.

I 1869 blev kirken repareret så meget, at renæssancepræget forsvandt. I stedet opstod en 1800-tals kirke i en slags romansk stil, tegnet af arkitekt F. Uldall.

Den mindst urørte del af kirken er gravkapellet, der blev bygget samtidigt med kirken 1575-1577. Rummet domineres af tre marmorsarkofager fra 1776-1810, men mere interessant er en alkove i østvæggen. Her er en liggende gravsten med skulputrer af Holger Rosenkrantz, hans to hustruer og to småpiger.

Klokken er fra 1865. Kirken fik kakkelovne i 1879 og elektrisk lys i 1945.”

Artikler fra Horsens Folkeblad

Uth kirke tre mill. kr. stærkere og flottere. Genindvies skærtorsdag efter et års restaurering. (Horsens Folkeblad, 14.04.1992)

Læs artiklen

Læs mere

71.864 Horsens. Horsensegnens kirker / beskrevet og illustreret af Eigil Holm. – 1. udgave. – Gedved : Eigil Holm, 2002. – 214 sider : ill. i farver ; 34 cm

Nationalmuseets hjemmeside “Danmarks Kirker