Vindingsvej

Rasmus Vinding (1615-1684), professor. Efter uddannelse som teolog og studier i Holland og Frankrig blev han rektor i Sorø, senere professor ved Københavns Universitet. I 1660 blev han assessor i højesteret og 10 år senere rettens referendar. Vinding var med til at skrive forarbejderne til kongeloven i den tredje kommission, hvor han havde stor indflydelse, ligesom han var hovedforfatter til Christian V´s Danske Lov. Hidtil havde Danmark været delt i tre lovområder: Jydske Lov gjaldt i Jylland og på Fyn, Sjællandske Lov for Sjælland, Møn og Lolland-Falster, Skånske Lov for Skåne og Bornholm.