Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Ryesgade 1925. Historisk Kalender, marts 1983

Denne virksomhed blev stiftet i april 1900 af lokale bagermestre samt >>Bagerforeningens Enkekasse<<. I den første bestyrelse sad bagermester Svendsen, Henrichsen og Kjærbye. På virksomheden var der fra starten 1 mester og 2 svende, 1 fyrbøder samt 1 kusk.

Fabrikken fremstillede 4, 8 og 16 punds brød ved hjælp af en æltemaskine og en >>brødsprøjte<<, drevet af en maskine, som kunne levere >>10 Hestes Kraft<<. Udbringningen af brød foregik med hestvogn indtil 1925, hvor man anskaffede sig et >>1 tons Vareautomobil<<.

Bag fabrikken stod >>Horsens Bagerforening<<, der tidligere havde oprettet bl.a. >>Bagernes Sangforening<< i 1880`erne, >>Bagernes Sygekasse<< i 1891 (hvortil der skulle tilbageholdes 1/2 øre af gærrabatten). Ligeledes oprettedes en enkekasse samt >>Horsens Bagermestrenes Legat<< i 1911.

I 1902 var bagermestrene ramt af svendestrejke, der varede i 6 måneder. Et udkast til lønregulering fra 1905 oplyser, at ugelønnen var 10 kr. med en arbejdstid på ikke under 72 timer ugentlig incl. spisepauser !