Horsens Latinskole

Billedet forestiller Horsens Latinskole, Havneallé 12a – indtil 1855. Fra 1855 til 1929 Godskontor under Friisenborg. Præstebolig fra 1929 til 1984 og derefter sognegård. B2414 Horsens Latinskoles første …
Læs mere om Horsens Latinskole