Legater

Horsens Byråds Forhandlinger – møde d.10. august 1870. Amtets kommunikation af Indenrigsministeriets skrivelse af 9de f.m. hvorved bifaldes, at bestyrelsen af følgende Horsens Fattigvæsen vedkommende legater, nemlig: 1. …
Læs mere om Legater