Kolonihaver

De ældste Kolonihaver:

De ældste kolonihaver i Horsens blev anlagt før 1. verdenskrig, men den store vækst i oprettelse af kolonihaveforeninger kom under og efter denne krig.

Hovedparten af de nuværende horsensianske kolonihaveforeninger har gennemløbet en ensartet udvikling siden deres oprettelse. Nogle blev skabt specielt for arbejdsløse, andre for pensionister og børnerige familier, og endelig forandredes nogle af vedtægterne, så haverne i perioder blev forbeholdt gifte indbyggere og familieforsørgere.

Nogle haver udlagdes på private jorde, som betalte afgifter til Horsens hospital, eller på legatjorde, som bestyredes af fattigvæsenet. Det er f.eks. tilfældet med nogle af jordene i blandingsselskabet Haveselskabet Torsvang, der både fungerede som kolonihaveselskab og byggeselskab.

De ældste kolonihaver lå i det daværende Horsens yderområder på området ved Blæsbjerg (og Østergade) i nord og Thorsvang i syd. Disse kolonihaver er nu alle forsvundne under bolig- og erhvervsbyggerier. Blandt de mange nu forsvundne kolonihaveselskaber kan nævnes:

Selskabet for fremme af kolonihaver for arbejdere og ligestillede. Kolonihaveselskabet: Virkelyst, Søndermarken, Nørremarken, Fremtid, Nørretorv, Nyland, Vesterbro, Søndervang, Flora.

Kolonihaveforbundets 4. kreds, Horsens:

Lørdag den 18. februar 1918 mødtes bestyrelserne for fire lokale kolonihavehave- foreninger, nemlig Nørrebros Nye Haveselskab, Langemarksvej Haveselskab, Haveselskabet Thorsvang og Lovby. På dette møde blev man enige om at danne en sammenslutning af kolonihaver, der skulle høre under Kolonihaveforbundet Danmark. Forbundet havde eksisteret siden 1908 og var vokset fra at være et udelukkende københavnsk foretagende til at blive landsdækkende.

Et af formålene bag sammenslutningen var at opnå rimelige og gerne ensartede kontraktforhold for kolonihaverne, hvor jorden var udlejet enten af den danske stat eller kommunerne. En fordel ved sammenslutningen var også, at man nu kunne indkøbe havebrugsmateriale i større partier og derved opnå en anselig mængderabat.

Horsens kredsen voksede hurtigt, og allerede i løbet af det første år meldte fem nye kolonihaveforeninger sig ind. I dag består Horsens kredsen af 16 foreninger der har hver deres bestyrelse, men er underlagt Kolonihaveforbundet Danmark og Horsens kredsens vedtægter.

Oversigt over nuværende kolonihaver i Horsens

I vore dage er 14 kolonihaveforeninger i Horsens medlem af Kolonihaveforbundet i Danmark, og de lejer deres jord gennem forbundet. Det drejer sig om i alt 795 haver:

Enghaven, Studentervænget 19 – 48 haver; Søparken, Sverigesvej – 54 haver; Pilevænget, Bollerstien – 102 haver; Fuglevang, Fuglevangsvej – 36 haver; Carl Troelsens Minde, Ringvejen – 84 haver; Højvang, Højvangsallé 16 – 63 haver; Aalykke, Løvhøjsvej 30 – 73 haver; Ny Løvhøj, Løvhøjsvej 30 – 63 haver; Bakkedal, Nordmarksvej – 30 haver; Strandlyst, Nordmarksvej – 51 haver; Fritiden, Nordmarksvej – 49 haver; Nordmarken, Bakkesvinget – 36 haver; Erik Sørensens Minde, Silkeborgvej – 43 haver; Langmarken af 1916, Nordmarksvej – 63 haver.

Endelig eksisterer der også en række pensionisthaver, der udlejes direkte til brugere:

Fuglevangsvej – 12 haver; Langmarksvej 80 – 11 haver.

I alt er der 795 haver i de foreninger, der lejer jord gennem Kolonihaveforbundet, og samlet 171 haver i de resterende foreninger. Hertil kommer kolonihaveforeninger, som lejer deres jord direkte af kommunen:

Friheden, Fussingsvej 6 – 28 haver; Solbakken, Østergade – 20 haver; Strandfryd – 6 haver.

I Horsens findes også kolonihaver, der udlejes direkte til den enkelte bruger. Det drejer sig om:

Hatting småhaver, Stationsvej 18 – 5 haver; Sølyst, Spedalsø 63 – 12 haver

Oversigtskort over kolonihaver i Horsens: Kolonihaver_oversigtskort pdf

Billeder

Kolonihavehus i Dannebrogsgade 2. (Billede 1934) B8117

Kolonihavehus i Dannebrogsgade 2. Muligvis i havesselskabet Ny Nørrebro bag det offentlige slagtehus på Langmarksvej, stifter 1. december 1898. Formand maskinarbejder Valdemar Petersen, Højbrogade 10, kasserer overassistent Chr. Sørensen, Stefansgade 21, eler i haveselskabet Fritiden ved Enggade, stiftet 16. april 1934, formand Anton Jensen, Østergade 44, kasserer F. C. Larsen, Nørrebrogade 66.

B8117

Kolonihavehus, muligvis i Enggade. (Billede fra 1930’erne) B8116

Kolonihavehus, muligvis i Enggade. Muligvis i haveselskabet Fritiden, stiftet 16. april 1934. Formand Anton Jensen, Østergade 44, kasserer F. C. Larsen, Nørrebrogade 66.

B8116

Kolonihave nedenfor Horsens Sygehus med Caroline Nielsen i haven. (Billede 1945) B8115

Kolonihave nedenfor Horsens Sygehus med Caroline Nielsen i haven. Muligvis i haveselskabet Langelinie, syd for Strandpromenaden, stiftet 6. oktober 1940. Formand mølleriarbejder Chr. Pedersen, Emil Bojsens Gade 68, kasserer bagersvend Joh. Kiersbuy, Villavej 9.

B8115

Kolonihavehuset på Østergade (Billede) B0623

Kolonihavehuset på Østergade.

B0623

Kolonihaven i Østergade (Billede 1957) B0553

Kolonihaven i Østergade. Linda og hendes farmor (Lilly).

B0553

Læs mere

Byarkivets arkivfond A-827

2 thoughts on “Kolonihaver

 1. Kære Jette Holst,
  Jeg er elev på Vesterbro Lokal Tv, og er ved at lave et lille program på 10 min. om kolonihavelivet. Er det muligt at jeg må få lov at bruge et par af jeres gamle billeder i min lille film?
  Mvh
  Mathilde Clausen

  1. Hej Mathilde

   Det lyder spændende med dit program.
   Nu skriver du ikke hvilke billeder du kunne være interesseret i, men Horsens Leksikon har ikke rettighederne til billedematerialet. Umiddelbart vil jeg tro, at du kan finde egnede billeder i Byarkivet (og måske også lidt ekstra input til dit indslag, hvis du mangler). Du kan kontakte arkivet på [email protected], se evt. mere på http://www.byarkivet-horsens.dk

   Med venlig hilsen Lene Tolberg Overgaard, Horsens Leksikon

Der kan ikke kommenteres.