Kolonihaver

De ældste Kolonihaver: De ældste kolonihaver i Horsens blev anlagt før 1. verdenskrig, men den store vækst i oprettelse af kolonihaveforeninger kom under og efter denne krig. Hovedparten …
Læs mere om Kolonihaver