Kongens høj (Addit)

I bogen ”Sønder-Vissing Sogn” fortæller Chr. Heilskov om Kongens Høj på Addit Mark:

”Den største af Gravhøjene paa Addit Mark er Kongens Høj. Den er anselig og højtliggende, delvis bevokset med Træer, som i sin Tid skal være plantet her. Der er Spor af, at den har været omgivet af en Krans af Sten langs Foden.

Heller ikke denne ærværdige Høj har man kunnet lade i Fred. Formodentlig har man været paa Skattejagt. Det hedder sig nemlig, at i Højen skal være begravet en mægtig Høvding (”Konge”), der laa i Strid med en lignende Herre i Sdr. Vissing.

Professor Tyge Becker fortæller, at der i Højen skal bo en Bjergmand, som har en stor Skat. Engang var der nogle, som gravede efter denne; de fik virkelig ogsaa fat i en stor Kiste, men da i det samme en af Mændene saa hen til Addit By, synes han, at den stod i lys Lue, hvorpaa de af Forskrækkelse slap Kisten, som straks derpaa sank i Jorden.”

Læs mere

46.4 Sønder-Vissing Sogn : landskabeligt og historisk skildret /Chr. Heilskov. – Haase, 1951. – 88 sider : illustreret af forfatteren