Vor Frelsers Kirke

Vor Frelsers Kirke på torvet set fra syd-øst. Kirken efter restaurering 1879-80. Midtskibet får lys fra vinduer over sideskibene. B5070

Vor Frelsers #Kirke er den ældste bygning i Horsens. #Udgravninger i sommeren 1992 viser, at kirken er placeret på et område, som i 11.-12. årh. var omgivet af en voldgrav, formodentlig omkring en kongsgård.

I begyndelsen af 1200-tallet moderniseres byplanen med ændret havneløb og nord for havnen to gader på hver sin side af kirken og det centralt beliggende torv, vel nok på foranledning af kong Valdemar II Sejr. Byen opføres i Valdemars Jordebog (1231) blandt hans ejendomme, og en mønt fra samme tid bærer indskriften Regis Horsenes, Kongens Horsenes.

Meget er stadig uklart omkring Kirkens opførelse, men bygningsmæssigt må man regne den opført omkring år 1225 i sen-romansk stil med kor og hovedskib, måske som korskirke på samme sted, hvor der tidligere har ligget en trækirke, i hvert fald en betydelig bygning, jtr. Udgravningerne.

Kirken har fået sit nuværende navn i 1794. Fra reformationstiden og indtil 1794 blev den kaldt Sankt Ibs (Jakobs) Kirke, eller Byens Kirke/Torvekirken.

 

Læs mere

Vor Frelsers Kirkes hjemmeside

71.864 Vor Frelsers kirke i Horsens / opmålinger af V. Norn og H.F. Estrup ; tekst ved Otto Norn ; udgivet af Aage Roussell. – Kbh. : Gyldendal, 1948. – 17 sider : ill. & tavler

 

Artikler fra Horsens Folkeblad

Et mesterværk bliver 300 år (Horsens Folkeblad 30.04.1970)
Læs artiklen

Byens højeste arbejdsplads (Horsens Folkeblad 15.07.1991)
Læs artiklen

 

Billeder

Vor Frelsers Kirke B0241

Vor Frelsers Kirke set fra syd. B0241

Vor Frelsers Kirke B0052

Vor Frelsers Kirke, koret med alterfigur. B0052

Vor Frelsers Kirke B0051

Vor Frelsers Kirke, kirkeskibet set mod øst. B0051

Vor Frelsers Kirke B7935

Tegning af det indre af Vor Frelsers KirkeTorvet, signeret J.T.H. 1901. B7935

Oversigt over Horsens set fra nordvest. B5192

Horsens set fra Møllebakken/Møllegade – oversigt set fra nord-vest med Vor Frelser Kirke og Sankt Josefs Kirke i baggrunden. B5192

Oversigt over Horsens set fra nordøst. B5189

Oversigt over Horsens – set fra nord-øst med Vor Frelser Kirke i baggrunden længst til højre. B5189

Vor Frue Kirke B5285.jpg

Horsens set fra Møllebakken med Vor Frelsers Kirke til venstre og Ridehuset i Kildegade forrest. B5285

Vor Frelsers Kirke. Billede fra 2009

Vor Frelsers Kirke.

Billede fra 2009. Fotograf Jette Holst, Horsens