Østre Kirkegård

Efter at al plads var ved at være opbrugt på den “gamle assistenskirkegård” (den nuværende Nordre Kirkegård), blev der i 1875 anlagt en “ny assistenskirkegård”: Østre Kirkegård, i byens østre udkant syd for Sundvej. Kirkegården, der blev indviet d. 15. juni 1876, optager efter en udvidelse imod syd 1895 et areal på 7,5 ha.

Den store kirkegård, der for en stor dels vedkommende henligger i græs, skråner mod syd ned mod fjorden. Den omhegnes af rødstensmure mod nord og vest vist hovedsagelig fra 1942, og af en nyere mur mod Sygehuset i øst og endelig af høje hække af kristjørn mod syd.

Porten i nord er en rest af et indgangsparti, som arkitekt Jens Chr. Clausen tegnede 1875, samtidig med at han lavede et forslag til et ligkapel.

I kirkegårdens sydligste afsnit er indrettet en række urnehaver, tegnet af kirkegårdslederne Volmer Rud Nielsen og Kurt Anhøj.

På en plæne mellem haverne, i lindealléens akse er i 2003 opsat et stenmonument Hans Lys, der er udført af stenhugger Philip Møller, Horsens. Det 3 meter høje monument er af ét stort stykke blå Rønnegranit med indfældede baner af en lysere stenart, kronet med et hjulkors af messing. Det afløste et kors af limtræ på samme sted, rejst 1975 og tegnet af Volmer Rud Nielsen.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Horsens Kirkegårde er på Østre Kirkegård begyndt at anlægge et nyt område. (Horsens Folkeblad, 14.01.1995)

Læs artiklen

Læs mere

Nationalmuseets side Danske Kirker