Petersen og Sørensens Tobaksfabrik

Gruppebillede af børnearbejdere på Petersen og Sørensens Tobaksfabrik 1886. B5575

Petersen & Sørensen grundlægges

I 1865 startede den 27-årige tobaksspinder, Christopher Petersen sammen med vennen Peter Sørensen tobaksvirksomheden Petersen & Sørensen i et lille lejet hus i Smedegade. Virksomheden producerede både cigarer såvel som røgtobak og skrå.

Virksomheden deles i to

I 1870 blev de to grundlæggere enige om at dele virksomheden. Peter Sørensen overtog filialen, som få år forinden var blevet oprettet i Århus, og Christopher Petersen fortsatte Horsens virksomheden alene, men stadig under det oprindelige firmanavn Petersen & Sørensen.

Fotografi af kvindelige arbejdere hos Petersen og Sørensens Tobaksfabrik, Smedegade 47. Fotograferet i et af fabriksrummene. Fotograf Christian Frederik Reinau. B4567

Fabrikken udvides

I 1872 købte Christopher Petersen bygningen i Smedegade. Forhuset blev revet ned og i stedet byggede han en to-etagers bygning. Senere kom både lager- og pakhuse til, og i 1887 blev der yderligere bygget en tre-etages fabriksbygning, som efter 10 år måtte udvides endnu en gang.

Sønnerne bliver medindehavere af firmaet

Grundlægger Christopher Petersen var eneindehaver af tobaksfabrikken frem til 1900, da den ældste søn Christopher Petersen Junior blev optaget som medindehaver. Ni år efter i 1909 blev også sønnen Alfred Petersen medindehaver, da Christopher Petersen Senior døde.

Personalet hos Petersen og Sørensens Tobaksfabrik, Smedegade 47. B4568

50 års jubilæum

I 1915 kunne fabrikken fejrer 50 års jubilæum, og på det tidspunkt beskæftigede man 270 arbejdere og havde en årsproduktion på 10 mio. cigarer, 75 tons røgtobak og 45 tons skråtobak.

3. generation kommer til

Den yngste søn, Alfred Petersen, døde blot 43 år gammel i 1924, og herefter var Christopher Petersen Junior eneindehaver.

I 1932 startede Alfred Petersens søn, Poul Petersen, sin egen tobaksvirksomhed Poul Petersen, Cigar- & Tobaksfabrikker på Fabrikvej i Horsens.

I 1933 blev Christopher Petersens Juniors søn, Ejnar Petersen, gjort til medindehaver.

I juli 1937 lagde en voldsom brand fabrikken øde. Den blev hurtigt bygget op igen, men så kom 2. verdenskrig, hvilket gav nye problemer for tobaksproduktionen.

Petersen & Sørensen bliver et aktieselskab

Christopher Petersen Junior døde i 1952 og fem år senere blev virksomheden omdannet til et aktieselskab, der havde Ejnar Petersen som administrerende direktør.

Gradvist stop for produktionen

I 1972 nedlagdes cigar- og skråvarefabrikken, og man fortsatte herefter med kun at producere røgtobak.

Petersen & Sørensen stoppede sin produktion i 1986.

Filmklip

Se TV-Sket&Sets udsendelse om tobaksindustrien i Horsens. John Juhler Hansen fra Danmarks Industrimuseum fortæller og præsenterer tobaksmærker og produktionssteder.

Læs mere

66.88 – Fra tobaksspinder til maskinoperatør : billeder fra danske tobaksfabrikker / Niels Gustav Bardenfleth. – Kbh. : Nyt Nordisk Forlag, 1997. – 216 sider : ill. (nogle i farver)

Artikler fra Horsens Folkeblad

Britisk verdensfirma overtager Poul Petersens tobaksfabrikker Horsens virksomheden
med 100 beskæftigede til Gallaher’s med 14.000 ansatte. (Horsens Folkeblad 27.11.1970)
Læs artikel

Poul Petersens fabrikker ind i engelsk koncern. (Horsens Folkeblad, 27.11.1970.)
Læs artikel

“Esperanto” – fabrikken i Horsens bliver nu lukket. (Horsens Folkeblad, 02.06.1972.)
Læs artikel

Horsens-fabrik stiftet i 1865. (Horsens Folkeblad, 25.10.1995)
Læs artiklen