Stjernholm Slot

Stjernholm. Foto P. Christensen fra “En bog om Horsens og dens omegn”. 1899

Om Stjernholm skriver Hansen Ringer:

Stjærnholm hører til et af Byens nu forsvundne Minder. I 1897 blev Kompleksets sidste Bygning nedreven; den laa hvor Stjærnholmsgade nu findes.

Omkring aaret 1600 var den bygget i Stil som et Slot og stod i sin ypperste Vælde. 1616 solgte Ejeren, Otto Christoffersen Rosenkrans til Boller, Slottet til Christian d. IV., der forandrede det ældre Bygholms len til Stjærnholms Len og gjorde Slottet til Residents for Lensmanden, medens Bygholm kun blev Ladegaard til dette.

I 1661 solgte Frederik d. III. baade Slottet og Bygholm til Peter von Ufelen. I 1670 overgik Stjærnholm i Familien Bülows Eje, og nogle Aar efter blev Slottet nedbrudt og Materialerne blev anvendt til Genopførelsen af Bygholm. Senere blev Stjærnholm vel opbygget igen, men det naaede aldrig at gøre Indtryk af andet end én anselig Privatbygning og nu er den, som nævnt, fuldstændig sløjfet med Jorden – kun navnet blev tilbage som et Minde om svundne, urolige Tider.

Villa Stjernholm B1095

 

Artikler fra Horsens Folkeblad

Måske er hus i Stjernholmsgade opført på resterne af gammelt slot (Horsens Folkeblad, 12.08.1995) Læs artiklen

Læs mere

46.4 En bog om Horsens og dens omegn : specielt udarbejdet for turister og med turistforhold for øje / af Hansen Ringer. – Horsens : A. Knudsens Forlag, 1899. – 192 sider : ill.

2 thoughts on “Stjernholm Slot

  1. Findes der noget om ridderen af stjernholm.? Og har han forbindelse med damehånden på Klosterkirken ? Jeg har hørt det skulle være en sørgelig historie . Jeg bliver meget glad for at fåoplysni ger om dette . Venlig hilsen . flemming philip Larsen . [email protected]

    1. Kære Flemming Philip Larsen. Tak for dit spørgsmål og interesse i Horsens Leksikon. Horsens Leksikon ligger desværre ikke inde med oplysninger om Ridderen af Stjernholm. Jeg har derfor sendt dit spørgsmål videre til byarkivet i Horsens. Med venlig hilsen Lene Overgaard, Horsens Leksikon

Der kan ikke kommenteres.