Stjernholm Slot

Om Stjernholm skriver Hansen Ringer: Stjærnholm hører til et af Byens nu forsvundne Minder. I 1897 blev Kompleksets sidste Bygning nedreven; den laa hvor Stjærnholmsgade nu findes. Omkring …
Læs mere om Stjernholm Slot