Tyskerhullerne

I bogen ”Sønder-Vissing Sogn” fortæller Chr. Heilskov historien om Tyskerhullerne.

”Tyskerhullerne hedder nogle Vældgunger Vest for Mossø. Om dem fortælles følgende:

En Aften silde kom i Aaret 1864 en Vogn med fem Tyskere, en Officer og fire menige, kørt af en dansk Bondekarl, ind paa Kloster Mølle, og de forlangte en Vejviser. De skulde over paa den anden Side af Salten Langsø, og Broen var afbrudt paa Ry-vejen. Naa, der var ingen, der havde særlig Lyst til at komme ud i Mulm og Mørke med de fremmede Mennesker. Men da de saa blev vrede og brugte en grum Mund, kom en ældre Fyr, Niels Junker hed han, han passede ellers Stampemøllen, og han tilbød at vise Tyskerne Vej. – Ja, det var jo alt sammen meget godt, men Niels Junker kørte de fem Tyskere, sig selv og Befordringen ud i Vældgungerne. Kun Officeren og en tysk Soldat reddede Livet.

Om det var med Forsæt, at han gjorde det, vides ikke, men det mente i hvert fald den tyske Officer, og da han drivvaad kom tilbage til Mølle, skældte han drabelig ud og skal ogsaa have tilddelt Konen i Møllen baade Slag og Knubs.

Det ligger nær at sætte denne Historie i Forbindelse med et Fund, der i 1918 gjordes paa Sønder-Vissing Kirkegaard. Man opgravede Ligene af tre Soldater, der i sin Tid var nedlagt i Jorden i fuld Uniform. Af Spænderne paa Lædertøjet blev det konstateret, at det var tyske Soldater. Underligt nok laa de nedkastede saaledes, at den ene laa tværs over de to andre. – Kirkebogen fortæller ikke noget om Sagen.”

Læs mere

46.4 Sønder-Vissing Sogn : landskabeligt og historisk skildret /Chr. Heilskov. – Haase, 1951. – 88 sider : illustreret af forfatteren