Slagter H. Berg

Slagter H. Berg. Bergs Gyde, og daværende Grønland 54, matr. nr. 718. Nuværende Åboulevard 78, og daværende Grønland 50, matr. nr. 720 nuværende Åboulevard 74, set fra Fugholm …
Læs mere om Slagter H. Berg

Julie Engberg

Fru Julie Engberg, gift med ingeniør J. F. Engberg, Thorsvang, gør erfaringer fra mange års arbejde i børne- og åndssvageforsorg op og efterlyser anerkendelse af den hjemmeværende husmor …
Læs mere om Julie Engberg

Johanne Betach

Johanne Betach, gift med snedker Hans Betach (efter 1898). (Fotograf John. Fr. Braae, Torvet 572, 1877-1896 fra 1880 kaldet Torvet 2, 1896-97 Århus, 1897 Søndergade 15). B3762 …
Læs mere om Johanne Betach