Søndergade

Om Søndergade skriver Carl Th. Jørgensen i ”Nogle Horsens-Gaders Historie”: Søndergade set fra øst. B1269 Tre Hovedfærdselsårer Gennem Aarhundreder helt op til vor egen Tid var Aaen et …
Læs mere om Søndergade

Oens

Kammergrav ved Oens Oens ligger i den sydlige udkant af Horsens. I 2003 skulle en asfaltfabrik udvide, derfor gik Horsens Museum i gang med de arkæologiske undersøgelser. Tidligere …
Læs mere om Oens

Tamdrup Kirke

Tamdrup Kirke ligger enligt på et højdedrag (77 m). Kirken har en forbløffende størrelse, er oprindelig bygget som en treskibet basilika ca. 1125 med omfattende ombygning i 1400-tallet. …
Læs mere om Tamdrup Kirke

Skolegade

Om Skolegade skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”: Skolegade har ned gennem Tiderne haft flere Navne. I det allerældste Horsens hed den Krogen – et Navn, der …
Læs mere om Skolegade

Kirkegyde

Om Kirkegyde skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”: Den nuværende Kirkegyde er anlagt omkring 1740. I det 17. Århundrede har her været en Kirkesti, der fra Kørevejen …
Læs mere om Kirkegyde

Borgergade

Om Borgergade skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”: Borgergade hører med til det ældste Horsens. Og dens oprindelige Navn har uden Tvivl været Burgegade, opkaldt ikke efter …
Læs mere om Borgergade