Blirup landsby

Bygaden i Blirup Blirup er en lille torp-landsby, der nævnes første gang i 1582. Landsbyen trykker sig ned i det kuperede landskab og omkring en kroget bygade. I …
Læs mere om Blirup landsby

Christiansminde

Christiansminde Christiansminde er en afbyggergård fra Boller på 32,1 tønder hartkorn frastykket i 1824. I 1931 blev den østlige del af jorderne beliggende i Sejet sogn udstykket i …
Læs mere om Christiansminde

Aggestrup landsby

I den sydlige udkant af Gangsted sogn lige nedenfor Elbæk ligger den lille torp-landsby Aggestrup. Den afgrænses naturligt af Søvind Bæk mod vest. Mod sydøst i sogneskellet står …
Læs mere om Aggestrup landsby

Boller husmandskoloni

Husmandsbrug ved Boller I 1930 køber Statens Jordlovsudvalg Boller gods og der iværksættes en stor udstykningsforretning af hovedgårdens jorder. Samme år udstykkes den første portion husmandsbrug bestående 33 …
Læs mere om Boller husmandskoloni

Boller Mølle

Boller Mølle Siden senmiddelalderen har der ligget vandmøller langs Klokkedal Å med tilknytning til Boller. Nedermølle kendes fra 1492 og Overmølle (senere Boller Savmølle) kendes fra 1683. Disse …
Læs mere om Boller Mølle

Tamdrup Bisgård

Tamdrup Bisgård I en dalsænkning syd for Tamdrup Kirke ligger enestegården Tamdrup Bisgård, der kendes fra 1486. Ejerlavet bestod i 1688 af to gårde, men efter Tamdrupgård havde …
Læs mere om Tamdrup Bisgård

Landsbyen Addit

Addit er en vejforteby, agerorienteret, centralt beliggende torpbebyggelse med store skovressourcer ned mod Salten Langsø. I middelalderen tilhørte Addit Voer Kloster og fra reformationen indtil salget af ryttergodset …
Læs mere om Landsbyen Addit

Mattrup Gods

Gammelt gods omgivet af sine herlighedsværdier. Ejerlavet er kuperet, skovrigt og gennemløbes af Mattrup Å. Mattrup er kendt siden 1418. Oprettet som stamhus i 1764 og siden 1853 …
Læs mere om Mattrup Gods